In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Ynglŷn â'n rhwydwaith

Mae trydan yn cael ei gludo ar draws y wlad drwy'r Grid Cenedlaethol ar 275,000 neu 400,000 folt. Mae'n cael ei leihau i 132,000 folt ar gyfer dosbarthu rhanbarthol mewn is-orsafoedd a elwir yn Bwyntiau Cyflenwi Grid (PCG).

Oddi yno caiff ei ddosbarthu i is-orsafoedd pellach drwy linellau uwchben neu geblau tanddaear ar 132,000 folt. Mae'r foltedd yn cael ei leihau eto i 33,000 folt ac yna i 11,000 folt.

Yna mae'r rhwydwaith dosbarthu'n cludo'r trydan i drefi a phentrefi unigol ledled Canolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr, lle mae is-orsafoedd dosbarthu'n newid y foltedd i 230 folt.

Mae ein rhwydwaith yn cynnwys dros 216,000 km o linellau a cheblau,a dros 184,000 o drawsnewidwyr sy'n cael eu defnyddio i leihau foltedd. Mae'r trawsnewidwyr yn amrywio mewn maint o unedau mawr sy'n gallu cyflenwi tref, i rai bychain ar bolion sy'n gwasanaethu bythynnod anghysbell.

Rydym yn ymroddedig i ddarparu cyflenwad trydan diogel a dibynadwy, ac yn gweithio'n gyson i wella safon y gwasanaeth i'n cwsmeriaid.

Cysylltu â ni

Gwybodaeth argyfwng

0800 6783 105

Ffonio o ffôn symudol?

Manylion cyswllt cyffredinol

Canolbarth Lloegr 0845 724 0240
De Cymru 0845 601 3341
De Orllewin Lloegr 0845 601 2989