In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Cwsmeriaid â blaenoriaeth

Gwasanaethau Blaenoriaeth

Ymuno â'r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

I cofrestru am wasanaeth blaenoriaeth cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod neu gallwch gwblhau ffurflen ar-lein yma.

I ymuno â'n Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Byddwn angen eich enw, cyfeiriad a rhif(au) ffôn a'r rheswm eich bod yn ddibynnol yn feddygol ar drydan, neu yn fregus.

Ar gyfer cwsmeriaid yng Nghanolbarth Lloegr cysylltwch â:

Priority Customer Services
Records Team
Western Power Distribution
Herald Way
Pegasus Business Park
Castle Donington
Derbyshire
DE74 2TU

Ffôn  0845 724 0240
Tecstffôn  0845 6012318 (or use Text Relay)
Ffacs  01208 892292
Ebost  wpdpriorityservmids@westernpower.co.uk*
*Dim ond yn ystod oriau swyddfa y mae negeseuon i'r cyfeiriad ebost yma yn cael eu darllen. Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am doriad i'r trydan cliciwch yma.

Ar gyfer cwsmeriaid yn Ne Cymru a De Orllewin Lloegr cysylltwch â:

Priority Customer Services
Records Team
Western Power Distribution
Lostwithiel Road
Bodmin
Cornwall
PL31 1DE

Ffôn  0845 724 0240
Tecstffôn  0845 6012318 (or use Text Relay)
Ffacs  01208 892292
Ebost  wpdpriorityservices@westernpower.co.uk*
*Dim ond yn ystod oriau swyddfa y mae negeseuon i'r cyfeiriad ebost yma yn cael eu darllen. Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am doriad i'r trydan cliciwch yma.

Cwsmeriaid sy'n ddibynnol yn feddygol

I gwsmeriaid sy'n ddibynnol ar drydan am ofal meddygol yn y cartref, neu sydd âg anghenion cyfathrebu arbennig, gall toriad trydan fod yn fater pryderus.

Os yw cwsmeriaid yn dibynnu ar drydan am resymau meddygol, neu sydd âg anghenion cyfathrebu arbennig (megis bod yn ddall neu'n fyddar, er enghraifft) gallant ymuno â'n Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth. Yna gallwn:

  • Ddarparu rhif uniongyrchol i'w ffonio fel y gall gwsmeriaid gysylltu'n syth os ydynt yn colli'u cyflenwad.
  • Ffonio i ddweud wrth gwsmeriaid am doriadau trydan a drefnir ymlaen llaw.
  • Cytuno ar gyfrinair cyn i ni ymweld, fel bod cwsmeriaid yn teimlo'n ddiogel.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau a sut i gysylltu â ni.

Cliciwch yma am ein taflen gynghori ar gyfer toriadau trydan.

Cwsmeriaid bregus eraill

Rydym yn cydnabod bod llawer o gwsmeriaid angen cymorth yn ystod cyfnod hir heb drydan, hyd yn oed os nad ydynt yn ddibynnol yn feddygol.

Gall cwsmeriaid bregus ar ein cofrestr ofyn i ni gytuno ar gyfrinair pe bai angen i ni ymweld â nhw. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn gwybod pwy sydd wrth eu drws.

Mae ein menter 24 awr y dydd gyda'r Royal Volunteer Service wedi'i gynllunio i helpu. Gall yr Royal Volunteer Service ddarparu cymorth i'r rheiny sydd wedi bod heb drydan ers dros bedair awr a sy'n methu cael bwyd na diod cynnes.

Mae gennym hefyd gytundeb gyda'r Groes Goch Brydeinig sy'n caniatau iddyn nhw fynychu argyfyngau ar raddfa fawr a chefnogi cwsmeriaid sydd heb bŵer.

Cysylltu â ni

Gwybodaeth argyfwng

0800 6783 105

Ffonio o ffôn symudol?

Manylion cyswllt cyffredinol

Canolbarth Lloegr 0845 724 0240
De Cymru 0845 601 3341
De Orllewin Lloegr 0845 601 2989