In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Hygyrchedd

Sut i ddefnyddio'r wefan hon

I bori drwy'r wefan hon, defnyddiwch y bar dewisiadau ar draws pen uchaf y dudalen a'r adranau sy'n ymddangos wrth i chi hofran dros y gwahanol opsiynnau. Fel arall gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio ar frig y dudalen neu ymweld â'n adran ‘Chwilio’

Sut i newid maint y tecst ar y wefan hon

Gallwch wneud y tecst yn fwy neu'n llai o ben uchaf unrhyw dudalen. 

Defnyddwyr Internet Explorer

 • Dewiswch View (ar y bar dewisiadau ar frig y porwr)
 • Dewiswch Text Size
 • Dewiswch y maint.

Gallwch hefyd ddal CTRL i lawr a defnyddio olwyn y  llygoden ar yr un pryd i newid maint y testun.

Defnyddwyr Mozilla Firefox

 • Defnyddiwch olwyn y llygoden (neu ddal CTRL i lawr a defnyddio'r alwedd + i gynyddu maint y ffont) i newid maint y testun.

Defnyddwyr Safari

 • Cliciwch ar View yn y ddewislen Safari ar frig eich tudalen.
 • Pan mae dewslen arall yn ymddangos, cliciwch ar Make Text Bigger.
 • Byddwch yn gweld bod yr holl decst ar y deudalen yr ydych yn edrych arni yn cynyddu mewn maint. I gynyddu'r maint ymhellach, ailadroddwch y camau hyn.

Sut i newid y ffont ar y wefan:

Gallwch newid y ffont ar y wefan hon drwy glicio ar eich dewis o ffont ar frig unrhyw dudalen. 

Defnyddwyr Internet Explorer

 • Agorwch yn ffenestr Internet Options drwy fynd i Tools.  Dan History cliciwch Fonts a dewisiwch y math yr hoffwch, yna cliciwch OK.
 • Ewch i Accessibility o fewn Internet Options a chliciwch ar Ignore font styles/font sizes specified on Web pages
 • Yna cliciwch OK. Dylech nawr allu gweld gwahaniaeth mewn ffont.

Defnyddwyr Firefox

 • Ar frig y ffenestr Firefox, cliciwch ar y botwm Firefox button (Menu Tools yn Windows XP) ac yna clicio Options.
 • Dewiswch y panel Content.
 • Dan Fonts & Colors, defnyddiwch y dewislenni sy'n gollwng lawr i ddewis y ffont a lliw yr hoffwch.
 • Cliciwch OK i gau y ffenest Dewsiadau.

Defnyddwyr Safari

 • Cliciwch y ddewislen Safari ar ffenestr eich porwr a chlicio Preferences i lansio Safari Preferences. Fel arall, daliwch fysellau Command-, (comma) i lansio'r ddewislen.
 • Cliciwch y tab Appearance a chlicio'r botwm Select wrth y blwch ffont 'Standard'.
 • Dewiswch y ddolen All Fonts yn y blwch Collections i weld y rhestr lawn o ffontiau. Cliciwch gategori yn y ffenestr chwith i weld mathau arbennig o ffontiau.
 • Dewiswch y ffont i'w ddefnyddio a dewiswch faint yn yr adran Size. Dewiswch unrhyw opsiynnau eraill, megis paragraffu, yna cliciwch y ddewislen yn y gornel waelod ar y chwith.
 • Cliciwch Preview i weld y newidiadau cyn eu Cadw. Caewch y blwch ffontiau pan ydych yn fodlon.
 • Cliciwch Select wrth yr adran Fixed-width font a dewiswch pa opsiynnau i'w defnyddio. Caewch y blwch ffontiau ar ôl gorffen a chaewch 'Safari Preferences'.

Sut i newid lliw y testun a'r cefndir

Efallai y gwelwch bod lliwiau penodol yn ei gwneud yn haw i chi ddarllen ein gwefan.

Defnyddwyr Internet Explorer

 • Agorwch y ffenestr Internet Options drwy fynd i Tools.
 • Dan History, dewiswch Accessibility a chlicio ar Ignore colours specified on Web pages
 • Cliciwch OK.

Defnyddwyr Firefox

 • Ewch i Edit Preferences, Appearance, Colours
 • Dewiswch Always use my colours, overriding document, yna dewisiwch eich lliwiau.

Cwsmeriaid sydd ag anhawster clywed

Mae ein gwefan wedi ei chynllunio i ganiatau i Ddarllenwyr Sgrin ddarllen y tudalennau. Os oes gennych ymholiad ynglŷn â gwasanaeth cysylltwch â ni ar -

Textffôn:  0845 6012318
Text Relay:  18001 892219
Ffacs:  01208 892292
Ebost:  pyoung@westernpower.co.uk

Rydym wedi derbyn achrediad RNID Louder than Words ar gyfer mynediad gwell i'n gwasanethau ar gyfer cwsmeriaid a staff sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw.

Louder than Words logo

Cwsmeriaid sydd ag anhawster gweld

Os yr hoffech dderbyn taflenni cwsmeriaid mewn Braille neu ar CD sain ffoniwch ni ar 0800 05566833.

BrowseAloud

Gallwch wrando ar y wefan hon gyda BrowseAloud, sydd am ddim i ymwelwyr â'r wefan. Gellir ei lawrlwytho o BrowseAloud Website. Mae BrowseAloud yn caniatau mynediad i wefannau i'r rheiny sydd angen cymorth darllen ar-lein.

Os oes gennych gŵyn

Neu os oes gennych adborth ar ein gwasanaeth cysylltwch â ni ar -

Text Relay:  18001 0800 0556833
Ffacs:  0117 9332428
Ebost:  complaints@westernpower.co.uk

Dywedwch wrthym sut orau i gysylltu yn ôl, er enghraifft drwy lythyr, ffacs, ebost neu neges testun i'ch ffôn symudol.

Os y byddwn angen ymweld â chi yn eich cartref

Os oes angen cyfieithydd BSL neu fath arall o gyfieithydd ar gyfer ymweliad â'ch cartref, rhowch wybod i ni er mwyn i ni gael trefnu hynny yn rhad ac am ddim.

Cysylltu â ni

Ymholiadau cyffredinol

Canolbarth Lloegr 0845 724 0240
De Cymru 0845 601 3341
De Orllewin Lloegr 0845 601 2989

 

Gwasanaethau blaenoriaeth

Canolbarth Lloegr 0845 724 0240
De Cymru a
De Orllewin Lloegr
01208 892217

Manylion llawn gwasnanaethau blaenoriaeth